Red lips

Image

Fick åka hem från skolan idag. Är så… borta. Känner mig helt missförstådd, meningslös och allt annat som får en till att bli patetisk. – Vare sig det är i bara mina ögon eller också andras. Folk brukar alltid prata om att deras ögonlock sjunker, det ser jag som att falla till sömns. Men nu känns det som om mina undre lock sjunker, inte av trötthet utan av inre rastlöshet. Fundera på det.

I went home from school early today. I´m feeling lost.. I feel completely missunderstood, meaningless and anything else that makes me pathetic. I may just be in my eyes or others. People always tend to talk about their eyelids fall, I see that to fall into sleep, But now I feel like my eyelid drops, not from  tiredness but from inner restlessness. Think about it.

Advertisements

One comment

  1. kathryningrid · April 18, 2012

    Ahhhh, everyone feels that way sometimes, I’m sure. I know I have felt it. But it passes (and then we find new things to worry about!).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s